برای به دست آوردن و فرستاده شدن عکسهای مورد علاقه از هر نوع عکسی و آهنگهای مورد علاقه وخاطر انگیز 

 درایمیل شما

 به وبلاگ زیر مراجعه کنید. 

 

http://aakkss.blogsky.com